Kinh Dịch Và Tầm Quan Trọng

5:07, 24/06/2019

Kinh Dịch Và Tầm Quan Trọng

Kinh Dịch khuôn khổ của trời đất:

Kinh Dịch khuôn theo trời đất, vạn vật để mà mô tả 2 chiều động, tĩnh của trời đất, vạn vật, vì thế cho nên Dịch có một phạm vi hết sức rộng lớn (Phù Dịch quảng hĩ đại hĩ).

Nói xa, thì không bờ bến, nói gần thì vẫn chính xác, hẳn hoi.  Nói về vạn vật trong trời đất, thời bao quát hết chẳng sót chi.  Trong Kinh Dịch, như ta đã thấy, có đủ trời mây, đất nước, điểu thú, ngư cầm.  Xa, thì mặt trăng, mặt trời và tinh tú, gần thì các phần mình, tâm tư, những băn khoăn, thắc mắc. những mưu toan, ước vọng của con người; nhất nhất đều được lồng vào Quẻ, vào Hào; nhất nhất đều  tạo nên những đề tài để giúp con người tiến bước. 

 

Kinh Dịch làm thế nào để bao quát trời đất, vạn vật?

Thưa: Kinh Dịch dùng một phương pháp dản dị, đó là: Dĩ nhất quán vạn = lấy một, thông muôn.  Đó là dùng một chữ Đạo, một chữ Thái Cực mà bao quát toàn thể vạn hữu.  Và Dĩ giản trị phiền = Lấy dễ trị khó.  Đó là chỉ dùng Âm Dương, Chẵn Lẻ,  Kiền Khôn, mà bao quát mọi hiện tượng.

Nếu ta hiểu rằng: Kiền =Trời,= Khí.  Khôn =Đất= Chất.  Kiền là tất cả cái gì tế vi.  Khôn là tất cả những gì hình hiện, thì ta đã hiểu bao quát cả vạn hữu.

Mà Kiền,  Khôn chẳng qua chỉ là Âm Dương,  cơ ngẫu (chẵn, lẻ) mà thôi.  Kiền là khí, lúc tĩnh thời lan tràn khắp nơi, chẳng những bao phủ đất, mà còn lọt vào trong lòng đất, vì thế nên không có qua phân, gián đoạn, cho nên gọi là hồn nhiên, chuyên nhất (Phù Kiền. Kỳ tĩnh dã chuyên).  Khi động, thì theo những định luật hồn nhiên, nhất định, cho nên bốn mùa mới không lỗi, nóng lạnh mới không sai (Kỳ động dã trực).  Nhờ sự bao la đó, nên Kiền mới thực hiện được đại công (Thị dĩ đại sinh yên).  Kiền thuần Dương, nên nói chuyên, nói trực, vì Dương chỉ có một vạch liền. 

Còn như đất hay vật chất,  lúc tĩnh thời hấp thụ khí trời (Phù Khôn kỳ tĩnh dã hấp), đến khi động lại phóng phát khí trời ấy mà sinh vạn vật (Kỳ động dã tịch).  Vì thế tầm kích hoạt động của Khôn mới rộng rãi(Thị dĩ quảng sinh yên).  Khôn thuần Âm, nên nói hấp=đóng, tịch=mở, vì  Âm có 2 vạch đứt, y như 2 cánh cửa. 

Click đăng ký ngay: Xem Bói Vận Mệnh Cuộc Đời

Kinh Dịch rộng lớn sánh với Trời, đất. 

Biến thông sánh với bốn mùa.  Có Âm, có Dương như 2 vầng Nhật, Nguyệt; lại hết sức giản dị y như quyền năng tự nhiên của tạo hóa.(Quảng đại phối Thiên địa.  Biến thông phối tứ thời.  Âm Dương chí nghĩa phối Nhật Nguyệt.)

Đọc Dịch, khi thì ta như rồng bay trên trời, (Phi long tại thiên), khi thì như rồng đùa đáy vực (Hoặc dược tại uyên).  Chứng kiến cảnh hưng vong, suy thịnh của lịch sử, chứng kiến sự xoay vần của vạn hữu.

Dịch chỉ dùng có 2 vạch Âm Dương cho giao thoa với nhau, mà sinh muôn vàn biến hóa.  Sự giản dị ấy, Tạo hóa cũng không hơn được, vì thế nên nói: Dị giản chi thiện phối chi đức.

Trích: Kinh Dịch Yếu Chỉ- Tg: Bs Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.

Lick ngay để: Xem Bói Về Tình Duyên Gia Đạo Cho Nữ

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *