Phong Thuỷ Nhà Đất Chung Cư vấn đề về Toạ

5:19, 29/07/2018
Phong thuỷ nhà đất Chung Cư vấn đề về Toạ, một phần nhỏ song cũng rất đáng phải chú ý khi đánh giá phong thuỷ của một hiện tượng, cấu trúc vật thể trong không gian

Thực
Thực là tọa thực.Khi chọn chỗ ở phải chú ý đằng sau có tọa thực thì là đất tốt…
Thực, tức là thực chất,bản chất.
Sau nhà có núi, đương nhiên là tọa thực.
Nếu sau nhà ở không có núi,thì phải tiến hành quan sát những điều sau:
Phía sau tòa nhà, nếu có một tòa nhà khác cao lớn,đồ sộ,thì cũng thuộc về kết cấu “ tọa thực”.
Phía sau nhà có vài tòa nhà cùng độ cao,bởi vì các tòa nhà quần tụ nên sức mạnh cũng được tập trung,đủ sức chống đỡ cho ngôi nhà đang ở,nên cũng thuộc kết cấu”sau có chỗ dựa”,tức” tọa thực”.
Phía sau tòa nhà,có một ngọn đồi nhỏ rất thấp,tòa nhà cao hơn nhiều so với nó.Tòa nhà này thuộc kiểu “ kháo sơn vô lực”,nhưng vì đó là núi tự nhiên, nên cũng có thể xem là kháo sơn,bởi vì môi trường tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn.Tòa nhà này cũng thuộc kết cấu “sau có chỗ dựa”,tức kiểu “tọa thực”
Phía sau tòa nhà tuy có nhà cao,nhưng nếu thấp hơn nhiều tòa nhà đang ở thì thuộc kiểu “kháo sơn vô lực”.

Thế “tọa thực” hàm ý công việc thuận lợi,được cấp trên chú ý,có quý nhân trợ giúp, làm việc dễ thành công.
Nếu là thế đằng sau không có chỗ dựa, mang hàm ý công việc gian nan,không được cấp trên để ý tới, không có bạn bè trợ giúp, làm việc khó thành.
Có thế tọa thực triều không là tốt, nhưng không nên dựa vào vách núi đá dựng đứng,ở đó thì dù có triều không, cũng là không vong, không tốt.

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *