Người Cự Kỵ Tính Cách Thế Nào

Người Cự Kỵ Tính Cách Thế Nào Tâm lý chung của nhiều người khi nghiên cứu về khoa Tử Vi là thường chỉ chú tâm đến những bộ sao chính như Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham hoặc Cơ Nguyệt Đồng Lương v.v… Thật ra những cách đơn giản như Cự Kỵ, hoặc […]

Continue Reading

Xem Ngày Tốt Dựa Vào Nhị Thập Bát Tú

Xem Ngày Tốt Dựa Vào Nhị Thập Bát Tú– Ý nghĩa của từng nhị thập bát tú phân định việc cần làm. Xem ngày tốt và các trường hợp đặc biệt của Nhị Thập Bát Tú. Nhị thập bát Tú ( 28 sao ) luân lưu chủ ngày để đoán cát hung do các nhà chiêm tinh đời […]

Continue Reading

Xem Tướng Số Tam Đình Trên Khuôn Mặt

Xem Tướng Số Tam Đình- Nguyên tắt coi tướng khuôn mặt trước tiên phải quan sát một cách tổng quát để có ý niệm sơ khởi về sự cân xứng chung về hình thể rồi sau đó mới đi sau vào chi tiết của từng nét tướng khác nhỏ hơn. Thông thường, người ta thường gặp […]

Continue Reading

Thân Cư Tài Lộc Sinh Giờ Thìn Tuất

Thân Cư Tài Lộc Sinh Giờ Thìn Tuất là mẫu người coi trọng giá trị đồng tiền. Thân cư cung nào thì trung vận và hậu vận tác động mạnh bởitính chất cung đó. Thân cư tài lộc sinh giờ Thìn là khoảng giờ ( 7h00′ – 9h00′) và giờ Tuất ( 19h00′ – 21h00′). Trong một lá […]

Continue Reading

Thân Cư Quan Lộc Người Sinh Giờ Dần Thân

Sinh giờ Dần Thân Cuộc Đời Và Công Việc – ý nói những người sinh trong khoảng giờ Dần ( 3h00′ – 5h00′). Người sinh khoảng giờ Thân ( 15h00′- 17h00′), trong khoảng cung giờ này Thân an tại cung Quan Lộc. Có thể đọc bài: Xem Bói Vận Mệnh Cuộc Đời Điều Cơ Bản Cần Biết Mệnh […]

Continue Reading

Sinh Giờ Tý Ngọ Mệnh Thân Đồng Cung

Sinh Giờ Tý Ngọ Mệnh Thân Đồng Cung đây là cách khá hay trong lĩnh vực nghiên cứu Tử Vi. Người sinh giờ Tý (lức 23h00 ‘ ngày hôm trước đến 1h00’ ngày hôm sau), giờ Ngọ (11h- 13h). Người sinh giờ này có các đặc điểm cơ bản ta cần nắm rõ. Trong 13 cung, cung Mệnh […]

Continue Reading