Ứng Dụng Quẻ Thuần Kiền

Ứng Dụng Quẻ Thuần Kiền Khi vào Kinh Dịch, ai cũng nói là đọc quẻ Thuần Kiền, quẻ Thuần Khôn là khó hiểu nhất, nhưng theo tôi (Huyền Linh, tác giả bài này), nó không có gì khó hiểu cả, khó hiểu chỉ vì người đọc Dịch cứ tìm tòi tiểu tiết, của từng câu […]

9:44, 24/06/2019
Bình Giải Quẻ Bát Thuần Kiền

Bình Giải Quẻ Bát Thuần Kiền Muốn hiểu quẻ Bát Thuần Kiền (Kiền Vi Thiên) cũng như các quẻ Dịch sau này, trước hết phải hiểu bốn chữ Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Ở các quẻ ngoài Kiền và Khôn, thời Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh được bình giảng như sau: -Nguyên là lớn mạnh, hào  hùng, cao đại. –Hanh là thông suốt, […]

9:10, 24/06/2019
Quẻ Bát Thuần Kiền Trong Kinh Dịch

Quẻ Bát Thuần Kiền Trong Kinh Dịch Quẻ Bát Thuần Kiền hay còn gọi là quẻ Kiền Vi Thiên gồm 2 quẻ Kiền chồng lên nhau, thuần dương. Sau đây là lời giải nghĩa quẻ Bát Thuần Kiền trong Dịch. 1.Thoán Từ Quẻ Bát Thuần Kiền: Kiền – Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh Dịch: Kiền là […]

8:30, 24/06/2019
Kinh Dịch Và Tầm Quan Trọng

Kinh Dịch Và Tầm Quan Trọng Kinh Dịch khuôn khổ của trời đất: Kinh Dịch khuôn theo trời đất, vạn vật để mà mô tả 2 chiều động, tĩnh của trời đất, vạn vật, vì thế cho nên Dịch có một phạm vi hết sức rộng lớn (Phù Dịch quảng hĩ đại hĩ). Nói xa, […]

5:07, 24/06/2019
Gieo Quẻ Kinh Dịch

Gieo Quẻ Kinh Dịch không phải để xem bói hay đoán biết mệnh vận của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Đó là hiểu biết rất sơ khai và nông cạn thường thấy khi thế nhân nghiên cứu và sử dụng Kinh Dịch. Vì tâm mong cầu danh lợi và thỏa mãn ích kỷ […]

3:34, 29/05/2019
Kinh Dịch Những Nguyên Tắc Sống Thuận Trời Đất

Kinh Dịch Những Nguyên Tắc Sống Thuận Trời Đất- Kinh Dịch với những Hào, Quải, với những lời Thoán, lời Tượng, chỉ có mục đích dạy ta ăn ở cho hợp Đạo Trời đất, hợp thời, hợp cảnh, hợp với thế thái, nhân tình. Kinh Dịch chẳng những dạy ta nguyên lý và cùng đích của […]

11:35, 15/01/2019
Kinh Dịch Và Luân Lý

Kinh Dịch chủ trương cái hay, cái dở trong vũ trụ đều tương đối, đều phát sinh từ Thái Cực và đều có thể giúp con người thực hiện sứ mạng của mình. Hệ từ viết: Cát hung sinh đại nghiệp là vì vậy. Quan niệm của Dịch nói trên cũng y thức như quan niệm của […]

8:10, 04/01/2019
Kinh Thánh Của Bói Toán P2

Kinh thánh của bói toán P1 đã trình bầy sơ bộ những tư tưởng nguyên thuỷ về vũ trụ và con người trong đó. Coiboihay.com tiếp tục phần 2 của bài viết về Kinh Dịch của tác giả Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ và Phu Nhân tại trang: nhantu.net. Như vậy, học Dịch là để […]

3:14, 29/12/2018
Kinh Thánh Của Bói Toán P1

Kinh Thánh Của Bói Toán là gì ?- Nói như vậy là ý giản dị hoá, bản chất Bói toán, dự đoán chỉ là 1 phần nhỏ, 1 chương nhỏ trong quyển Kinh Điển của Phương Đông. Như phương tây có Thiên Chúa Giáo, hay Đạo Hồi, Đạo Phật… đều có sách dẫn con người […]

2:59, 29/12/2018
Xem ngày giờ đẹp tháng 8 âm Kỷ Dậu năm Mậu Tuất

Xem ngày giờ đẹp tháng 8 âm Kỷ Dậu năm Mậu Tuất cho các tuổi trong 12 con giáp, và các ngày đẹp trong tháng. Tháng 8 âm Kỷ Dậu tháng trung thu quả là đặc biệt, hiếm lắm mới có có trong tháng cửa trời mở cho ai có nhân duyên, nay tôi gửi đến […]

5:28, 09/09/2018