Xem Năm Bốc Mộ Xây Nhà Theo Vận Hằng Năm

4:41, 14/11/2019

Xem Năm Bốc Mộ Xây Nhà Theo Vận – Mã Đắc Khoa xin giới thiệu quý vị dự đoán vận khí từng năm của một ngôi nhà, ở, đất xây dựng hoặc mộ phần đánh giá cát hung ra sao. Trước khi xem bài viết này ta cần chú ý vài điểm sau.

I.Hướng của ngôi nhà hoặc ngôi mộ là thế nào:

Trước hết cần xác định chung hướng trong phong thuỷ của ngôi nhà hoặc ngôi mộ cần đánh giá điểm toạ của vị trí ( tức điểm tựa của mảnh đất đó) và hướng cửa ( hoặc lối đi vào nhà, mộ).

Ví dụ: nhà hướng cửa là đông nam thì toạ của ngôi nhà là Tây Bắc, hoặc toạ là Tây Nam, Đông Bắc, tuỳ vào việc phần điểm tựa của ngôi nhà. Do đó phân định nhà thuộc đông tứ trạch hay tây tứ trạch không phải là dễ dàng. Nhưng tựu chung có nhà hoặc mộ có hướng theo trục bắc – nam thuộc đông tứ trạch và đông bắc – tây nam thuộc tây tứ trạch. Cách này lựa chọn là thuần cách.

II. Hướng nhà đã thực sự tốt theo số mệnh của bạn ?

Xin thưa với các bạn, năm sinh theo tuổi âm để định tuổi ở nhà hướng Đông tứ trạch hay tây tứ trạch, nhưng nhiều khi cần tính toán hướng nhà theo ngày và giờ sinh để đạt được tối đa sự may mắn. Điều này giải thích vì sao cùng hướng nhà, cùng tuổi mà có nhà phát tài lộc, hạnh phúc gia đình, con cái, hoặc công danh ….

Nhưng với 1 người mệnh cách ( số sinh vào ngày, giờ, tháng năm ) tốt thì hướng nào cũng được không cứ xét đến hướng. Do đó người nào mất được ngày giờ đẹp, táng vào đất nào hoặc hướng nào, cá nhân tôi đánh giá đều phù hợp cả.

III. Tìm hiểu qua về La Bàn phong thuỷ 24 sơn.

La bàn phong thuỷ có nhiều công dụng, mỗi tầng có mục đích sử dụng khác nhau. Xin giới thiệu qua với các bạn la bàn có 24 sơn.

1 La bàn chia là 8 hướng khác nhau:

 • Đông tứ trạch: Nam. Bắc. Đông Nam. Đông
 • Tây tứ trạch  : Tây bắc, Đông nam, Tây, Tây Nam.

Mỗi hướng chia ra 3 sơn khác nhau. Ví dụ như hướng Nam có các sơn Bính, Ngọ, Đinh. Nhà hướng Nam thì hiểu là toạ Nam cửa có thể là Bắc. Chi tiết ra nhà toạ sơn Ngọ thì cửa là Tý, hoặc Nhâm hoặc sơn Quý.

IV. Xem năm bốc mộ xây nhà định việc cát hung:

Bảng tra này áp dụng theo tài liệu phong thuỷ của tác giả Võ Văn Ba. Định việc cát hung này theo hướng toạ xem năm bốc mộ xây nhà ra sao.

Ví dụ trong năm Canh Tý – 2020 các hướng tốt để xây nhà, sửa nhà, lập hướng, xây mộ, bốc mộ như sau:

 • Sơn : Nhâm được Kim, Tý được Tiền, Giáp được quan , Mão được vượng, Bính được sinh, Ngọ được tấn, Thân được giai, Canh được chân, Dậu được phúc.

Cụ thể:

 1. Kim Long vận.

“ Kim Long thật thị hảo địa hình ,

Đại lợi lập trạch hòa an phần .

Nhân , đinh đại phát , tho trường vĩnh,

Vinh hoa , phước quý hựu vượng danh”

Kim Long vận đến nên làm nhà , an táng mộ phần , tấn phát nhân đinh thêm trường thọ , tiến tài tăng tấn , vinh hoa , phú quý nổi danh, lục súc đại vượng. Trong 60 ngày sẽ thấy ứng nghiệm.

 1. TIỀN LONG VẬN .

“ Tiền Long đáo hướng đại kiết xương,

Lập trạch , an phần tu phương lương.

Tài nguyên đại lợi , hựu phú quý,

Nhân đinh hưng vượng , trí điền trang .”

Tiền Long vận đến , nên làm nhà , an táng , đại cát đại lợi, nhân đinh , tiền của được hưng vượng, ruộng vườn phát triển . 124 năm chủ vượng đinh , vượng tài .

 1. KHỐ LONG VẬN.

“ Khố Long đáo lai hảo tu đinh ,

Đông – Tây – Nam – Bắc hữu tài truy.

Điền , tàm đại lợi , nhân đinh phát ,

Lục súc thuận lợi khả đại hưng “.

Khố Long vận đến nên tu tạo nhà cửa , an táng mộ phần , phóng thủy , đều chủ gia đình hòa thuận , làm lúa , tằm , chăn nuôi đại lợi, sinh quý tử , phát nhân đinh , phát đại tài.

 1. BỬU LONG VẬN .

“ Bửu Long đáo Sơn chính hảo tu ,

Tứ phương tài lai bất dụng cầu.

Chủ chiêu hoạnh tài , niên niên hữu.

Đại vượng điền , tàm , cập mã , ngưu.”

Bửu Long vận đến nên khai môn , phóng thủy, tạo trạch , an phần mộ. Trong 60 ngày không mong cầu tiền tài cũng tự đến, trong nhà tiền của luôn luôn đầy đủ , trọn năm trong nhà tăng nhân khẩu , sinh quý tử , ruộng , tằm được mùa , lục súc hưng vượng.

 1. BẠI LONG VẬN.

“ Bại Long đáo Sơn thị hung tinh,

Tạo trạch , an phần định bất minh.

Quan phi , khẩu thiệt , hòa bệnh tật,

Thất tài , thương súc , bại gia đinh “.

Bại Long vận đến là hung tinh, nếu khai môn , phóng thủy , làm nhà , an táng mộ phần đều bất lợi. Nội trong 100 ngày thương tổn gia súc , phạm hình luật , quan phi khẩu thiệt , bệnh tật , hao tán tiền tài , nhân đinh bại thoái.

 1. CUỒNG LONG VẬN.

“ Cuồng Long lập hướng cổ nhân kinh,

Bệnh tật , quan tai tự lai xâm.

Huyết quang hoành tử chiêu bất hạnh,

Gia thất phá bại , thối nhân đinh “.

Cuồng Long vận đến không nên tu tạo nhà cửa , an táng hay sửa chữa mộ phần , chủ sinh việc quan phi , khẩu thiệt chẳng dứt , con cháu ngỗ nghịch , chết ngang , lắm điều bất hạnh , vợ chồng phân ly , bệnh tật , tiền tài , lục súc thất thoát . Trong 3 năm ứng nghiệm điều hung.

 1. QUAN LONG VẬN.

“ Quan Long tạo táng hỉ nhân tâm,

Đại lợi , Âm – Dương hòa tu doanh.

Gia quan tấn chức , tài nguyên vượng,

Đa sinh quý tử , phát hậu nhân. “

Quan Long vận đến nên khai môn , phóng thủy, an phần mộ , sửa chữa nhà cửa, Âm phần , Dương trạch đều tốt đẹp . Trong 3 năm sẽ thêm nhân đinh , vượng tiền tài , thăng quan , tiến chức . Khai Huyệt mà thấy đá mềm ngũ sắc là ứng điềm cát lợi.

 1. VƯỢNG LONG VẬN.

“ Vượng Long tọa hướng thị kiết thần,

Gia đình hòa thuận , vượng nhân đinh.

Gia quan , tấn chức , tài canh quảng,

Bất luận nam , nữ lợi khoa danh.”

Vượng Long vận đến nên sửa chữa nhà cửa , an táng mộ phần , đinh , tài đều vượng , thăng quan , tiến chức , đại lợi cho con cháu về đường học hành , thi cử . Khi khai Huyệt thấy đất hoặc đá ngũ sắc , ấy là thiên nhiên chi kỳ Huyệt , rất vi diệu , đại cát tường.

 1. SUY LONG VẬN.

“ Suy Long đáo , vĩnh bất nghi tu,

Tạo táng , an trạch định chủ ưu.

Tam niênngũ tải gia phá bại,

Nhân đinh , lục súc tẩu tha châu. “

Suy Long vận đến chẳng nên khai môn phóng thủy , an táng mộ phần , sửa chữa nhà cửa. Chủ nhân đinh thoái , bại tài , lắm chuyện buồn phiền, tiền tài hóa tro bụi. Trong 3 năm có 5 lần phá bại gia sản , lục súc , nhân đinh đi về nơi khác , đinh tài đều bất lợi.

 1. THƯỜNG LONG VẬN.

“ Thương Long tọa hướng đại hung tinh ,

Lập trạch , an phần đạo tặc xâm,

Thị phi , khẩu thiệt , gia phá bại,

Thủy biên lâm hạ định thương nhân “.

Thương Long vận đến là đại hung tinh , nếu sửa chữa nhà cửa , an táng mộ phần thì rước lấy chuyện thi phi , khẩu thiệt , trộm cướp hoành hành . Từ 3-5 năm sẽ thấy phá bại tài sản , rước lấy nhiều chuyện thương tâm.

 1. BỆNH LONG VẬN.

“ Bệnh Long bất kiết hựu chủ âm,

Tạo trạch , an phần bách ưu tâm.

Điền viên thối bại , nhân đinh tổn,

Thị phi , bệnh tai bất ly thân “.

Bệnh Long vận đến là vận chẳng lành , làm nhà , an táng , khai môn , phóng thủy đều chẳng lợi. Từ 3-5 năm sẽ tháy nguy hại , gia đình suy sụp , bán ruộng vườn , tổn nhân đinh , bệnh tật triền miên.

 1. ÔN LONG VẬN.

“ Ôn Long bổn thị hối muội tinh,

Lục súc chiêu tổn , họa hựu xâm.

Bất xuất tam niên , tính ngũ tải ,

Họa khởi tiêu tường , hia nghiệp trầm “.

Ôn Long vận là sao mờ tối , nếu làm nhà , an táng , lục súc hao tổn , tai họa đến . Trong 3 năm có 5 lần thất bại , trong nhà hay thị phi , họa khởi từ nơi phòng the, gia nghiệp lần hồi suy vong.

 1. SINH LONG VẬN.

“ Sinh Long vận đáo nghi an , tu,

Tấn tấn điền trang , cập mã ngưu.

Tâm địa thiện lương , phúc lộc đáo.

Tiền bần hậu phú vạn sự chu “.

Sinh Long vận đến nên khai môn , phóng thủy , an phần , tạo táng, chủ đại vượng nhân đinh , tài lộc, sinh con cháu hiền lành , trước nghèo sau giầu. Khai Huyệt thấy động vật sống tất là kỳ Huyệt .

 1. TẤN LONG VẬN.

“ Tấn Long tọa hướng vượng gia viên,

Lục súc hưng vượng , tấn điền trang.

Đại phát nhân đinh , thiểu tai nạn,

Vinh hoa , phú quý , kỷ bách niên “.

Tấn Long vận đến nên khai môn , phóng thủy , làm nhà , tạo táng , đại vượng nhân đinh , tài lộc, gia đình ít tai nạn , vinh hoa , phú quý vài trăm năm , vạn sự cát tường , như ý.

 1. TỬ LONG VẬN.

“ Tử Long đáo lai nhân bi sầu,

Tạo trạch , an phần họa vô hưu.

Bại tài , thương nhân , tổn lục súc,

Quan phi , khẩu thiệt tử phong đầu. “

Tử Long vận đến không nên làm nhà , an táng. Trong 5 năm lục súc không vượng, của mất , người quan phi , khẩu thiệt , nhân khẩu ít dần , bệnh tật , tai họa chẳng dứt.

 1. ÁC LONG VẬN.

“ Ác Long bất khả tu doanh tang,

Nhân khẩu bại thối , kiến tử vong.

Hoành họa , hung sự tùng thiên giáng,

Lục súc đa tai , tổn điền trang.”

Ác Long vận không nên làm nhà , an táng. Trong 5 năm tổn gia trưởng , người vật hao tán , tai họa liên miên , trăm việc tiêu vong , khai Huyệt thấy đất đá sắc tía là đại hung.

 1. PHỤC LONG VẬN.

“ Phục Long lai đáo hỷ nhân tâm,

Thích nghi lập trạch , hòa an phần.

Gia quan tấn chức , bách sự thuận.

Tiền bần hậu phú tử tôn vinh”.

Phục Long vận an táng , làm nhà đều tốt đẹp , trước nghèo sau giầu , thăng quan tiến chức , mọi việc đều tốt đẹp. 12 năm sau đinh , tài đều vượng. Khai Huyệt thấy đất ngũ sắc là chân Huyệt.

 1. GIAI  LONG VẬN.

“ Giai Long đáo hướng lợi tu doanh,

Đại lợi tạo trạch ,hòa an phần.

Lục súc đại lợi , tử tôn quý,

Gia đạo hưng long , phước tự lâm.”

Giai Long vận nên làm nhà , an táng mộ phần , khai môn , phóng thủy . Trong 1 năm thấy phát đạt , gia súc sinh trưởng , sinh quý tử . Khai Huyệt thấy những đồng tiền cổ hay đá đen ấy là chân Huyệt.

 1. CHÂN LONG VẬN.

“  Chân Long đáo sơn thọ trường cửu ,

Lập trạch , an phần phước bất khinh.

Ngũ niên chi nội năng kiến phát,

Nhân tài lưỡng vượng , án đại hưng “.

Chân Long vận đến làm nhà , táng mả , khai môn , phóng thủy đều tốt, cát tường lâu dài , chủ sinh người tuổi thọ cao . Trong 5 năm sẽ thấy phát đạt , người , của đều thịnh.

 1. PHÚC LONG VẬN.

“ Phúc Long tu doanh bất phát quan,

Chỉ hữu phúc lộc đô tề hoàn.

Gia đình an ninh , vô thối loạn,

Nhân , tài lưỡng vượng , kiết vĩnh niên “.

Phúc Long vận đến làm nhà , táng mả , khai môn ,phóng thủy đinh tài đều vượng , phúc lộc toàn lai , gia đình bình an . Chỉ có quan vận là không được hanh thông.

 1. HỌA LONG VẬN.

“ Họa Long doanh tạo đại bất tường ,

Lập trạch , an phần định tai ương.

Ngũ nhiên chi nội kiến tai họa,

Gia phá, nhân vong sự bất lương .”

Họa Long vận đến không nên làm nhà , an táng mả , chủ tai họa , quan phi khẩu thiệt. Trong 5 năm sẽ hại người , tổn lục súc. Khai Huyệt thấy đồng tiền cổ hay đồ vậy quá lạ là đại hung.

 1. HẠI LONG VẬN.

“ Hại Long doanh tu chiêu ôn Thần,

Nhân ngưỡng mã phiên vi bệnh nhân.

Ngũ niên chi nội chiêu phá tổn,

Tài táng , nhân vong thật khả lân “.

Hại Long vận không nên tu tạo nhà cửa , mồ mả , chủ bệnh tật vây thân, lục súc ôn dịch. Trong 5 năm nhà phá , người mất , thật tang thương.

 1. SÁT LONG VẬN.

“ Sát Long tọa hướng kim nhân kinh,

Đại kị lập trạch , dữ an phần,

Lục súc , nhân khẩu hữu thương tổn,

Quan phi , tai họa bất li môn “.

Sát Long vận đại kị làm nhà , an táng , khai môn , phóng thủy. Chủ sự lục súc tổn thất , người mất của hao , phạm cửa quan quyền , sinh lắm điều tai họa.

 1. HAO LONG VẬN.

“ Hao Long tai họa bất nhất bàn,

An phận , lập trạch thị phi triền.

Nhân đinh ngu muội , tiền tài tán,

Lục súc bất thuận , gia bất an.”

Họa Long vận đến không nên làm nhà , táng mả , chủ tai họa chẳng dứt , tiền tài hao tán , chủ sinh người ngu muội , lục súc chẳng lợi. Khai Huyệt thấy quái vật , quái thạch rất hung.

Trên chỉ xét theo năm để đánh giá vận khí đến Sơn của một mảnh đất, việc cát hung như trên chỉ sơ bộ chưa đánh giá hết được đất đó tốt xấu ra sao. Vận người mất thế nào có phù hợp hay không… Do đó các bạn đọc có thể tham khảo, dự đoán được vận thịnh suy của chỗ mình ở, đất an táng của gia đình trong năm nay ra sao.

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *