Xem Ngày Chôn Cất Bốc Mộ

3:14, 25/04/2019

Xem ngày chôn cất bốc mộ – trước hết để quý vị rõ, để được như ý, tốt phước cho người mất và cho con cháu hiện tại, cần hội đủ các yếu tố sau: một người mất được ngày giờ tốt, hai là an táng được chỗ đất tốt, ba là chọn thời điểm chôn cất. Như vậy đạt được ba thời khắc này thì thập toàn, thập mỹ, nhưng rất khó. Nay tôi xin đưa ra các ngày đẹp để quý vị tham khảo.

Chọn ngày đẹp chôn cất bốc mộ trong tháng

Trong 12 ngày chôn cất rất tốt sau đây : Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Thân, Đinh Dậu, Nhâm Dần, Bính Ngọ , Kỷ Dậu , Canh Thân , Tân Dậu.

Hoặc chọn trong 7 ngày chôn cất khá tốt kể ra như sau đây :Canh Ngọ , Canh Dần , Nhâm Thìn , Giáp Thìn , Ất Tị , Giáp Dần, Bính Thìn.

Điều quan trọng nhất cần lưu ý khi xem ngày chôn cất bốc mộ nhằm các ngày có các sao tốt trọng bộ sao thiên văn Nhị thập bát tú như: sao Phòng, Vỹ, Cơ, Đẩu, Nguy, Thất, Bích, Lâu, Vị, Tất, Trương, Chẩn đây là các sao cát lợi, ngoài ra còn một số sao bình hoà và một vài trường hợp ngoại lệ khi sử dụng, mọi người có thể tham khảo tại đây.

Click —-> Xem ngày tốt dựa vào Nhị thập bát tú

Chọn ngày giờ đẹp chôn cất trong tháng âm lịch sau:

Cũng còn nhiều ngày tốt chôn cất để con cháu phát đạt cần dựa vào khí tiết theo mùa, tháng, sau đến ngày và giờ thực hiện. Dưới đây có một số ví dụ ngày tốt nhưng hãy nhớ cần xem ngày đó có sao hung hay cát. Nếu ngày cát trùng với các ngày dưới đây là rất tốt, còn gặp sao xấu không nên chọn phải chuyển sang tháng khác.

Chọn ngày chôn cất bốc mộ từ tiết Đông Chí đến tiết khí Cốc Vũ: 

Thông thường việc cải táng, bốc mộ thường làm trước tiết Đông Chí bởi sau đông chí khí dương sinh, khí âm giảm do đó phù hợp cho việc này. Còn việc chọn ngày để chôn cất cho người mới mất ta chọn các ngày trong tháng sau:

-Tháng Chạp    :  Nhâm Thân , Quý Dậu , Giáp Thân , Ất Dậu , Bính Thân , Nhâm Dần , Giáp Dần , Canh Thân ( 4 ngày Thân kỵ Khai Kim Tĩnh ). Tiết đông chí khởi thường từ 21/11 âm lịch, tuỳ năm có sự xê dịch ít ngày.

-Tháng Giêng  :  Quý Dậu , Đinh Dậu , Kỷ Dậu , Bính Dần , Nhâm Ngọ , Ất Dậu , Nhâm dần , Bính Ngọ , Tân Dậu ( 3 ngày trước tốt hơn 6 ngày sau ).

-Tháng 2        :  Bính Dần , Nhâm Thân , Giáp Thân , Bính Thân , Nhâm dần , Kỷ Mùi , Canh Dần , Canh Thân.

-Tháng 3        :  Nhâm Thân , Quý Dậu , Nhâm Ngọ , Giáp Thân , Ất Dậu , Bính Thân , Đinh Dậu , Bính Ngọ , Canh Thân , Tân Dậu. Tiết cốc vũ kết thúc khoảng 30/ 3 âm.

Chọn ngày chôn cất bốc mộ từ tiết Đông Chí đến tiết khí Cốc Vũ: 

-Tháng 4        :  Quý Dậu , Nhâm Ngọ , Ất Dậu , Đinh Dậu , Kỷ Dậu , Tân Dậu.

-Tháng 5        :  Nhâm Thân , Giáp Thân ,Canh Dần , Bính Thân , Nhâm Dần , Giáp Dần , Canh Thân ( ngày Dần kỵ Khai Kim Tĩnh )

_ Tháng 6        :  Nhâm Thân , Quý Dậu , Giáp Thân , Ất Dậu , Bính Thân , Nhâm Dần , Giáp Dần , Tân Dậu , Canh Dần , Canh Thân.

_ Tháng 7        :  Nhâm Thân , Quý Dậu , Bính Tý , Ất Dậu , Nhâm Thìn , Bính Thân , Đinh Dậu , Kỷ Dậu , Nhâm Tý , Bính Thìn , Giáp Thân ( 4 ngày Dậu tốt hơn 6 ngày kia ).

_ Tháng 8        :  Nhâm Thân , Giáp Thân , Canh Dần , Nhâm Thìn , Bính Thân  , Nhâm Dần , Bính Thìn , Đinh tị , Canh Thân , Ất Tị.

-Tháng 9        :  Bính Dần , Nhâm Ngọ , Nhâm Dần , Bính Ngọ , Canh Dần.

-Tháng 10       :  Canh Ngọ , Bính Tý , Giáp Thìn , Bính Ngọ , Bính Thìn.

_ Tháng 11       :  Nhâm Thân , Giáp Thân , Canh Dần , Bính Thân , Nhâm Dần , Giáp Thìn , Giáp Dần , Canh Thân , Nhâm Tý ( 4 ngày Thân kỵ Khai Kim Tĩnh ).

-Tháng Chạp    :  Nhâm Thân , Quý Dậu , Giáp Thân , Ất Dậu , Bính Thân , Nhâm Dần , Giáp Dần , Canh Thân ( 4 ngày Thân kỵ Khai Kim Tĩnh ).

Từ các ngày đẹp chôn cất bốc mộ trên, nếu gặp được ngày đó, xem kỹ giờ nào tốt nhất để an táng, theo đúng mong muốn của con cháu. Việc bao giờ ước nguyện như ý còn tuỳ thuộc vào vận số của thế đất.

Chúc các gia đình an lạc !

Mọi thông tin giải đáp xin liên hệ Thâỳ Mã Đắc Khoa xem bói vận mệnh cuộc đời

Liên hệ để xem ngày giờ chôn cất bốc mộ: 0963.750.472.

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *