Xem Ngày Đẹp Động Thổ Khởi Tạo Công Trình

Xem Ngày Đẹp Động Thổ Khởi Tạo Công Trình – Trước khi cất nhà hay xây dựng 1 công trình nào phải dọn 1 chỗ tất có sự động đất. Động đất là như cuốc đào xới đất…khiến cho bằng phẳng để làm nền xây dựng. Vậy nên chọn trong 15 ngày xem ngày đẹp […]

3:52, 13/01/2019
Xem Ngày Tốt Đẹp Để Chặt Cây Lâu Năm

Xem ngày tốt đẹp để chặt cây lâu năm – Chặt cây muốn yên lành trong cuộc hành trình, không phạm Thần Thánh, thì nên chọn trong các ngày tốt sau : Kỷ Tị , Canh Ngọ , Tân Mùi , Nhâm thân , Giáp Tuất . Ất Hợi , Mậu Dần , Kỷ Mẹo , Nhâm […]

6:34, 25/10/2018
Xem Ngày Tốt Đẹp Đào Ao Hồ Thả Cá

Xem Ngày Tốt Đẹp Đào Ao Hồ Thả Cá–  Việc Đào ao hồ để trữ nước hay nuôi cá , nuôi thủy sản..vv là một việc rất quan trọng. Bởi ngày giờ này ta động thổ, dẫn nước, mong cầu mọi việc thuận lợi. Nên chọn trong 14 ngày tốt sau đây khởi công Xem Ngày Tốt Đẹp […]

5:53, 25/10/2018