Coi Ngày Hạ Thuỷ Tàu Thuyền Ghe Mới

Coi Ngày Hạ Thuỷ Tàu Thuyền Ghe Mới Đóng –  Thuyền mới đóng xong hay mới sửa chữa xong, nay muốn đẩy xuống nuớc nên chọn trong 26 ngày tốt sau đây : ” Giáp tý , Ất Sửu , Bính Dần , Đinh Mẹo , Canh Ngọ , Tân Mùi , Giáp Tuất , Ất Hợi , […]

3:19, 24/11/2018