Xem Ngày Về Nhà Mới Dời Chỗ Ở

Xem Ngày về nhà mới dời chỗ ở, thay đổi văn phòng làm việc ta có thể chọn các ngày thiên can và địa chi như sau:      Muốn dọn vào nhà mới cất xong , hoặc dời về chỗ ở mới ( mới mua , mới sang , mới mướn…)  rất cần chọn […]

12:42, 08/01/2019
XEM NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH ĐI LẠI HƯỚNG DẪN

Xem ngày giờ xuất hành đi lại hướng dẫn cách xem ngày giờ tốt để khởi sự. Việc Xuất hành, đi lại, nhưng không phải là ra đi thường xuyên hàng ngày, mà lâu lâu đi xa 1 lần. Hoặc ra đi để mưu tính việc quan trọng hay có phần nguy hiểm, hoặc ra  đi xa […]

6:21, 16/11/2018
Xem Ngày Tốt Nhân Viên Gia Nhập Công Ty

Xem Ngày Tốt Nhân Viên Gia Nhập Công Ty– Nhân viên dù ở vị trí nào cũng là người hỗ trợ cho cấp trên. Do đó việc chọn ngày này tuy là 1 điểm nhỏ trong xét  tuổi hạp kỵ sếp với nhân viên, hoặc nhân viên đó có thăng tiến với công việc đó, chỗ làm đó hay […]

5:31, 25/10/2018