Xem Ngày Tốt Dựa Vào Nhị Thập Bát Tú

Xem Ngày Tốt Dựa Vào Nhị Thập Bát Tú– Ý nghĩa của từng nhị thập bát tú phân định việc cần làm. Xem ngày tốt và các trường hợp đặc biệt của Nhị Thập Bát Tú. Nhị thập bát Tú ( 28 sao ) luân lưu chủ ngày để đoán cát hung do các nhà chiêm tinh đời […]

4:17, 25/10/2018