Bát Tự Vận nước Việt Nam tháng 3 âm lịch vào quẻ Tổn.

7:51, 12/04/2024

Bát Tự vận nước Việt Nam trong tháng 3 âm năm 2024, tức vào tháng mậu thìn, năm giáp thìn. Dự đoán Bát Tự được quẻ Trạch Sơn Tổn, tổn là tổn hại hư hao, hỏng hóc. Trạch là quẻ đoài, trạch là đất vườn, đất ở, đất canh tác. Sơn là quẻ Cấn, là núi, là dừng lại, ngăn cản. Thế ( hoàn cảnh) ở hào Huynh- Ta, ứng ở hào Quan – Quỷ.

Nghĩa về việc lớn, nắn dòng chảy qua kênh đào Funan của Campuchia thì thấy sao ứng vậy.

Bát tự vận nước Việt Nam tháng 3 âm năm 2024

Ý Quẻ Trạch Sơn Tổn dự đoán vận nước Việt Nam tháng 3 có gì?

Bát Tự Vận nước Việt Nam tháng 3 âm lịch dự báo quẻ Tổn này là:

  • Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.
  • Phòng nhân ám toán chi tượng: tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn. 
  • Tuy nhiên nếu đã xấu thì gặp quẻ Tổn tức bớt xấu đi.

Nguyên là quẻ Địa Thiên Thái ( thái hòa, bình an), bớt ở nội quái Càn hào dương thứ 3 đưa lên thêm vào hào cuối cùng của quẻ Khôn ở trên, nên gọi là Tốn: bớt đi.

Ý Quẻ Trạch Sơn Tổn

Lại có thể hiểu: khoét đất ở dưới (quẻ Đoài) đắp lên trên cao cho thành núi, chằm càng sâu, núi càng cao, càng không vững phải đổ, nên gọi là Tổn (thiệt hại).

( khoét đất, đắp lên cao cũng tượng là làm kênh đào).

*Lưu ý: Quẻ Địa Thiên Thái có: THẾ ở hào 3- Huynh ( cũng là Thìn). ỨNG ở hào 6- Tử Tôn ( chi Dậu).

Việt Nam đăng đàn ngày 10/4/2024 quan tâm đến dự án kênh đào Funan của Campuchia là quá muộn. Khi câu chuyện bắt đầu từ năm 2017 ( Đinh Dậu).

Giảm đi, không nhất định là tốt hay xấu. Còn tùy mình có chí thành, không lầm lỡ thì mới tốt. Ví dụ việc cúng tế, cần lòng chí thành trước hết, còn đồ cúng không quan trọng, dù đạm bạc mà tâm thành thì cũng cảm được quỉ thần. Giảm đi như vậy để tiết kiệm, thì không có lỗi.

Thoán truyện trong Kinh Dịch giảng thêm:

  • Phải biết tùy thời; nếu cương quá thì bớt cương đi nếu nhu quá thì bớt nhu đi, nếu vơi quá thì nên làm cho bớt vơi đi.
  • Nếu văn sức quá thì bớt đi mà thêm phần chất phác vào; chất phác quá thì thêm văn sức vào, dân nghèo mà bốc lột của dân thêm vào cho vua quan là xấu.
  • nhưng hạng dân giàu thì bắt họ đóng góp thêm cho quốc gia là tốt.

Tóm lại phải tùy thời; hễ quá thì giảm đi cho được vừa phải.

Bát Tự Vận Nước Việt Nam đưa ra phương hướng giải quyết là khuyên người quân tử nên giảm lòng giận và lòng dục đi ( quân tử dĩ trừng phẫn, trất dục). Tức là việc bang giao nằm ngoài quyền kiểm soát, nên biến đổi đối trọi với diễn biến, hệ lụy trong tương lai xa hơn.

Chi Tiết quẻ Tổn Vận Nước Việt trong tháng giáp thìn

Ý quẻ Tổn và lời giải như trên đã bao quát được vận nước Việt trong tháng 3 này rồi, sự việc đã ứng nay khi có yếu tốt bất ngờ từ hào 3 quẻ Thái ( thái hòa, hanh thông) đưa lên hào 6 mà ra quẻ Trạch Sơn Tổn này.

Vận nước Việt Nam trong tháng 3 âm lịch gặp quẻ Tổn

Cấu tạo tượng quẻ Tổn dự đoán vận nước Việt Nam trong tháng 3 này gồm có:

– Ngũ hành của quẻ Tổn là thuộc dương Thổ, gốc ở Cấn, gặp tháng Mậu Thìn hành mộc, khắc được thổ nên không đáng lo.

– Hào động là hào Ứng hào 6: Quan – Quỷ ( Bính Dần). Vậy nước trị nước an dân có vấn đề trong tháng này, cần lưu ý rất kỹ.

– Thế của quẻ là hào 3: Huynh Đệ ( phục Tử Tôn – Thân). Huynh đệ cũng chính là Ta. Tử Tôn là đội ngũ kế cận lãnh đạo trực tiếp đất nước, hoặc các lớp trẻ em hiện tại.

Hào Thế của quẻ Tổn trong bát tự vận nước Việt Nam

Hào thế của quẻ Tổn nằm ở hạ quẻ, là quẻ Đoài- trạch chỉ sự vui vẻ. Có Thế ở hào 3 là địa chi sửu ngũ thân là Huynh Đệ cũng là Ta.

Kinh dịch có nói Lục tam: tam nhân hành tắc tổn nhất nhân, nhất nhân hành tắc đắc kì hữu.

Dịch: Hào 3, âm: Ba người đi thì bớt một người, một người đi thì được thêm bạn.

Giảng: Theo tượng của quẻ, nội quái Càn có ba hào dương bớt đi một để đưa lên trên; ngoại quái Khôn có ba hào âm, bớt đi một để đưa xuống dưới, thành quẻ trùng tổn. Hào 3 dương đi lên, hào trên cùng âm xuống dưới, tương đắc với nhau, thế là tuy tách ra, đi một mình mà hoá ra có bạn.

Tôi hiểu là tháng này điều chuyển, thay đổi nhân sự có sự không bình thường, có nhiều câu hỏi hoài nghi. Lưu Ý rằng hào này cũng chỉ về phía Trung Quốc, Nga, Cu Ba… khối xã hội chủ nghĩa, khối Asean, hoặc Lào- Việt Nam và Camphuchia.

Từ tháng 2 âm lịch việc thiếu nước ngọt tại các tỉnh Nam Bộ, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là hệ quẻ của việc làm kênh đào Phù Nam của Campuchia, thay vì chảy vào khu đồng bằng Sông Cửu Long, dòng chảy này sẽ cắt mạch, thông kênh ra biển trên đất liên của nước bạn.

Hào Ứng của quẻ Tổn vận tháng 3

Hào ứng của quẻ Tổn trong bát tự vận nước Việt Nam nằm ở quẻ thượng, là quẻ Cấn – sơn chỉ sự dừng, cản trở. Có Ứng ở Hào 6 là chi Dần ngũ thân là Quan – Quỷ cái hại Ta.

Thượng cửu: phất tổn ích chi, trinh cát.

Lợi hữu du vãng, đắc thần vô gia .

Dịch: Hào trên cùng, dương: làm ích cho người mà chẳng tổn gì của mình, không lỗi, chính đáng thì tốt, làm việc gì cũng vô lợI

Giảng: Dương cương ở trên cùng quẻ tổn, nên đem cái cương của mình giúp cho nhiều hào âm nhu, chính đáng như vậy thì tốt, mà chẳng hại gì cho mình, vì mọi người sẽ quí mến, qui phụ mình. Có người hiểu là đừng làm hại, mà làm ích cho người thì tốt. Lẽ ấy dĩ nhiên rồi.

Ta thấy hào 6 dương ở ngôi âm, trên cùng ở Quan – Quỷ là việc nguy cấp, gấp rút cấp tập ( chi bính dần – hành dương hỏa). Phần quẻ thì vào thời gian:

– từ ngày 16/4 dương đến ngày 21/4 dương vào quẻ Khôn: – nhu thuận, chiều theo, vâng lời, động ở hào Phụ Mẫu, ứng cung Quan – Quỷ

– từ ngày 22/4 đến ngày 27/4 dương vào quẻ Khiêm – thoái lui, nhường bước. Động ở hào huynh, ứng cung Quan – Quỷ phục ở Thê-Tài.

Tựu chung lại: tháng này hao tổn, giảm sút sức dân, không có lợi về chính trị, điều hành đất nước.

( Tác Giả- Mã Đắc Khoa).

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *